Trình tạo cụm mật khẩu ngẫu nhiên

Passphrase Generator là một công cụ miễn phí để tạo các cụm mật khẩu ngẫu nhiên. Trình tạo cụm mật khẩu ngẫu nhiên và an toàn cung cấp cho bạn các tùy chọn để xác định số lượng từ cần đưa vào các cụm mật khẩu ngẫu nhiên.

4 слова

Để đảm bảo an toàn cho mật khẩu và tài khoản trực tuyến của bạn, hãy lưu ý rằng.

  • Không sử dụng mật khẩu, câu hỏi bảo mật và câu trả lời giống nhau hoặc tương tự cho nhiều tài khoản quan trọng.
  • Không để các trình duyệt Web (Firefox, Chrome, Safari, Opera, IE) lưu mật khẩu của bạn.
  • Không đăng nhập vào các tài khoản quan trọng trên máy tính của người khác hoặc khi máy được kết nối với điểm phát sóng Wi-Fi công cộng, Tor, VPN miễn phí hoặc proxy web.
  • Sử dụng mật khẩu có ít nhất 16 ký tự, sử dụng pt ít nhất một ký hiệu đặc biệt, một số, một ký tự viết thường và một ký tự viết hoa tương ứng.
  • Không sử dụng ngày sinh, mã bưu điện, số nhà và số điện thoại của bạn để đặt mật khẩu.
  • Không sử dụng bất kỳ thứ gì có thể sao chép (mà bạn không thể thay đổi) làm mật khẩu, chẳng hạn như dấu vân tay.
  • Không sử dụng bất kỳ từ nào trong từ điển để đặt mật khẩu của bạn.
  • Không sử dụng tên gia đình hoặc tên bạn bè trong mật khẩu của bạn.
  • Gửi thông tin nhạy cảm / quan trọng trực tuyến qua các kết nối được mã hóa như HTTPS và SFTP.